plan współpracy

kiedy powstają oszczędności?

  • ROZLICZENIE W USTAWOWYM TERMINIE – zgodnie z polskim prawem podatkowym oraz mechanizmem rozliczania ulg podatkowych, złożenie zeznania podatkowego uwzględniającego rozliczenie ulg obniża wysokość podstawy opodatkowania, zmniejszając tym samym kwotę podatku dochodowego do zapłaty, tym samym oszczędności powstają w momencie złożenia zeznania podatkowego po raz pierwszy za dany rok podatkowy (w ustawowym terminie)
  • ROZLICZENIE W RAMACH KOREKTY – w przypadku rozliczenia ulg podatkowych poprzez złożenie korekty deklaracji podatkowej oszczędności powstają po zwrocie nadpłaty podatku w zakresie tych oszczędności albo po złożeniu wniosku o zaliczeniu kwoty nadpłaty podatku na poczet innych zobowiązań podatkowych, albo po zaliczeniu nadpłaty z urzędu na poczet innych zobowiązań podatkowych, w zależności od tego co nastąpi pierwsze

Dlaczego EPSA?

Zakres usług w ramach ulg podatkowych:

  • Konsulting w zakresie procedur i procesów w ramach działalności B+R
  • Bieżący monitoring dostępnych ulg podatkowych i możliwości finansowania ze środków publicznych
  • Dedykowany zespół ekspertów z obszaru: podatkowego, finansowego i technicznego
  • Analiza działalności – celem wyodrębnienie projektów i kosztów kwalifikowanych do rozliczenia
  • Przygotowanie dokumentacji potwierdzającej analizę – w części finansowej i technicznej
  • Kalkulacja kosztów oraz pomoc w uzupełnieniu niezbędnej dokumentacji do rozliczenia
  • Wsparcie podczas czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych prowadzonych przez organy skarbowe (dotyczących ulg podatkowych), do momentu przedawnienia zeznania podatkowego