Dlaczego ulga podatkowa B+R?

Ulga badawczo-rozwojowa została wprowadzona do systemu prawnego 1 stycznia 2016 r., zastępując ulgę podatkową na nabycie nowych technologii.

Jest dostępna dla podatników, którzy prowadzą działania rozwojowe, przynajmniej w skali przedsiębiorstwa, związane z wyzwaniem technologicznym.

Daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 200% kosztów pracowniczych oraz 100% innych kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

ulga podatkowa na innowacyjnych pracowników

 • Ulga na innowacyjnych pracowników jest alternatywną formą rozliczania ulgi B+R.
 • Jest ona dedykowana pracodawcom, którzy nie odliczyli ulgi B+R od dochodu w zeznaniu rocznym, ponieważ:
  – ponieśli stratę w danym roku podatkowym, lub
  – kwota odliczenia jest wyższa niż wysokość osiągniętego dochodu.
Pracownicy w laboratorium podczas prac badawczo rozwojowych

podstawa prawna

 • Art. 26e – 26eb ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18d – 18db ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

rzeczywiste oszczędności podatkowe

2018-2021 – wszystkie koszty

19%

od 2022 – wynagrodzenia wraz ze składkami

38%

od 2022 – inne koszty

19%

Koszty kwalifikowane

 • Koszty pracownicze  (200%)
  Wynagrodzenia wraz ze składkami
 • Koszty operacyjne (100%)
  Zakup materiałów i surowców
 • Amortyzacja (100%)
  Odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Najem aparatury badawczej (100%)
  Odpłatne korzystanie z urządzeń naukowo-badawczych
 • Współpraca z jednostkami naukowymi (100%)
  POLON (nauka.gov.pl)
  Ekspertyzy, usługi doradcze, opinie zakupione od jednostek naukowych
 • Patenty (100%)
  Koszty uzyskania patentu lub wzoru użytkowego