dlaczego ulga podatkowa na ekspansję?

Ulga podatkowa na ekspansję została wprowadzona do systemu prawnego 1 stycznia 2022 roku.

Jest dostępna dla podatników, którzy wytwarzają własne towary/produkty.

Daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 100% kosztów poniesionych na rozszerzenie rynków zbytu.

Omówienie w firmie ekspansji na rynki zagraniczne

WARUNKI KWALIFIKOWALNOŚCI

  • Warunkiem odliczenia jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów w ciągu 2 lat od poniesienia kosztu podatkowego – odpłatna sprzedaż produktów podmiotowi niebędącemu podmiotem powiązanym.
  • Maksymalny poziom odliczenia wynosi 1 mln PLN w danym roku podatkowym.

podstawa prawna

  • Art. 26gb ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18eb ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

RZECZYWISTA OSZCZĘDNOŚĆ PODATKOWA

19%

koszty kwalifikowane

  • Udział w targach (organizacja powierzchni wystawienniczej, zakup biletów lotniczych, noclegi, wyżywienie)
  • Działania promocyjne i informacyjne (przygotowanie: strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów i ulotek dotyczących produktów; zakup powierzchni reklamowej)
  • Dostosowanie opakowań do wymagań kontrahentów
  • Przygotowywanie dokumentacji do sprzedaży produktów (certyfikacja towarów, rejestracja znaków towarowych)
  • Przygotowywanie dokumentacji do przetargu oraz do składania ofert do innych podmiotów