Dlaczego Ulga podatkowa na robotyzację?

Ulga podatkowa na robotyzację została wprowadzona do systemu prawnego 1 stycznia 2022 roku jako uzupełnienie ulgi B+R.

Jest dostępna dla podatników, którzy w latach 2022-2026 poniosą koszty związane z robotyzacją przedsiębiorstwa.

Daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów związanych z zakupem (leasingiem) robotów przemysłowych i sprzętu z nimi funkcjonalnie związanego.

Robot przemysłowy to maszyna

  • wielozadaniowa
  • sterowana automatycznie i programowalna
  • stacjonarna lub mobilna, o co najmniej 3 stopniach swobody

podstawa prawna

  • Art. 52jb. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 38eb ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

rzeczywiste oszczędności podatkowe

koszty kwalifikowane

  • Zakup fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz maszyn i urządzeń peryferyjnych, funkcjonalnie z nimi związanych
  • Zakup maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, serwisowania robotów przemysłowych, ich diagnozowania czy monitorowania
  • Zakup oprogramowania oraz innych wartości niematerialnych i prawnych
  • Zakup urządzeń służących do interakcji człowiek-maszyna
  • Szkolenia, opłaty leasingowe